PIR module aansluitschema met voorbeeldcode voor arduino

Stappenplan

 1. Verbind de V van de PIR-module met de 3.3V van uw Arduino.
 2. Verbind de middelste pin (de out pin) met pin 2 op uw Arduino.
 3. Verbind de ground (aangegeven met C1 of - ) met de GND van uw Arduino.
 4. Upload de code naar uw Arduino.
 5. Open de seriële monitor.

Aansluitschema

Voorbeeldcode voor arduino


// Pin waar de PIR-sensor is aangesloten
const int pirPin = 2;

// Variabele om de status van de PIR-sensor bij te houden
int pirStatus = LOW;

void setup() {
 // Seriële communicatie starten
 Serial.begin(9600);
 
 // De pin van de PIR-sensor configureren als input
 pinMode(pirPin, INPUT);
}

void loop() {
 // De status van de PIR-sensor uitlezen
 pirStatus = digitalRead(pirPin);
 
 // Als de sensor beweging detecteert
 if (pirStatus == HIGH) {
  Serial.println("Beweging gedetecteerd!");
  // Voer hier je gewenste acties uit, bijv. het inschakelen van een lamp, enz.
 }
 
 // Een kleine vertraging om de output te stabiliseren
 delay(100);
}