Weegcel YZC-131 sensor met versterker aansluitschema en voorbeeldcode voor arduino

Benodigdheden

Bij deze sensor heeft u twee soorten codes nodig: de eerste is voor het kalibreren van de sensor en de tweede is voor het maken van metingen met de sensor. We beginnen met het aansluiten van alle componenten zoals hieronder weergegeven:

Code 1.

We beginnen met code 1, deze code is voor het kalibreren van de sensor en hoeft slechts één keer te worden uitgevoerd. U uploadt de onderstaande code en opent de seriële monitor. Vervolgens volgt u de stappen die de monitor geeft en noteert u het resultaat. Zodra u het resultaat in de monitor ziet, schrijft u deze op en gebruikt u de volgende formule:

Resultaat : bekend gewicht (resultaat gedeeld door bekend gewicht)

Als u dit hebt uitgerekend, schrijft u dit ergens op en kunt u verder met code twee.#include "HX711.h"

// HX711 circuit wiring
const int LOADCELL_DOUT_PIN = 2;
const int LOADCELL_SCK_PIN = 3;

HX711 scale;

void setup() {
 Serial.begin(57600);
 scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN);
}

void loop() {

 if (scale.is_ready()) {
  scale.set_scale();  
  Serial.println("Meten..... verwijder alle gewichten van de sensor");
  delay(5000);
  scale.tare();
  Serial.println("Meting klaar");
  Serial.println("Plaats een bekend gewicht op de weegschaal...");
  delay(5000);
  long reading = scale.get_units(10);
  Serial.print("resultaat: ");
  Serial.println(reading);
 } 
 else {
  Serial.println("HX711 niet gevonden. Verkeerd aangesloten.");
 }
 delay(1000);
}

Code 2

Als u de onderstaande code opent, ziet u op lijn nummer 7: int kalibratie = 0000; Dit betekent dat er een variabele wordt aangemaakt die we "kalibratie" hebben genoemd. Op de plaats van 0000 voert u nu uw uitgerekende waarde in. Upload de code vervolgens naar de Arduino en dan werkt de code!