Relais 5V low aansluitschema met uitleg

Dit OTRONIC relais bord is speciaal ontworpen voor gebruik met alleen lage signalen. Het bord beschikt over 8 relais die geschakeld kunnen worden met een signaal van - of GND tot 5V. Om het bord te laten werken is een permanente voeding van 5V op de DC+ en DC- aansluiting vereist. Met behulp van de gele jumpers is het mogelijk om per relais te bepalen of deze moet reageren op een laag signaal. Let op: dit bord is niet geschikt voor gebruik met hoog signaal (3V tot 5V).

Relais testen
U kunt het relais testen door een 5V voeding aan te sluiten op DC+ en DC- 
Verbind de DC- met IN1. Het betreffende relais zal inschakelen

De relais schakelaar
Alle relais maken gebruik van 3 aansluitingen, De reden hiervoor is dat de ene aansluiting gesloten is NC (Normally Closed) en de andere aansluiting open is NO (Normally Open) als het relais niet actief is. 

Hoe schakel ik een relais aan en uit met een Arduino

Om een relais te kunnen schakelen met je Arduino moet u hem eerst aansluiten,
1. Verbind de VCC van de relais met de 5v van de Arduino.
2. Verbind de GND van de relais met de GND van de Arduino.
3. Verbind de IN van de relais met de Digitale pin 4 van de Arduino.
4. Upload de onderstaande code naar uw Arduino, nu zal uw Arduino de relais om de 3 seconden inschakelen

Hoe sluit ik iets aan op een relais?

Een relais heeft vaak 3 pinnen om uw component mee te schakelen. dit zijn de COM (common), NO(Normaly Open) en de NC (Normaly Closed)
Als u een Component wilt schakelen zult u de ene draad in de COM poort moeten stoppen en de andere in de NO of de NC. Als u deze in de Normaly Open doet zal uw component AAN gaan zodra het relais word ingeschakeld. En als u uw component aansluit op de Normaly Closed zal uw component uitschakelen zodra het relais ingeschakeld word

Arduino code:


// Definieer de pin waarop het relais is aangesloten
int relayPin = 4; // Verander dit naar de juiste pin op je Arduino

void setup() {
 // Stel de relaispin in als een uitvoerpin
 pinMode(relayPin, OUTPUT);
}

void loop() {
 // Schakel het relais in (laat de NO-contacten sluiten)
 digitalWrite(relayPin, LOW);

 // Wacht 3 seconden
 delay(3000);

 // Schakel het relais uit (laat de NO-contacten openen)
 digitalWrite(relayPin, HIGH);

 // Wacht opnieuw 3 seconden voordat de lus opnieuw begint
 delay(3000);
}

Aansluitschema:

Hoe schakel je een relais met een drukknop?

Een relais kunt u heel simpel schakelen met een drukknop. Dit doet u door de GND en de IN port van een relais te verbinden aan een schakelaar.

Werking van een Relais

Een relais is een schakelapparaat dat werkt door het gebruik van elektriciteit om een magnetisch veld te creëren. Hier is een stapsgewijze uitleg van hoe een relais functioneert:

 1. Elektromagnetische Inductie: Wanneer er elektrische stroom wordt toegepast op de spoel van het relais, wordt een magnetisch veld gecreëerd. Dit magnetische veld activeert het relais.

 2. Contact Beweging: De creatie van het magnetische veld veroorzaakt beweging in de contactpunten van het relais. Afhankelijk van het ontwerp van het relais, worden de contactpunten ofwel tegen elkaar aan getrokken (gesloten) of van elkaar weg bewogen (geopend).

 3. Schakelen: Door deze beweging van contactpunten, kan het relais een circuit openen of sluiten. Dit maakt het mogelijk om hogere stroomsterktes of spanningen te schakelen met een relatief laag stroomsignaal.

 4. Ontkoppeling: Wanneer de stroom naar de spoel wordt gestopt, wordt het magnetische veld verbroken en keren de contactpunten terug naar hun oorspronkelijke positie, waardoor het circuit weer wordt geopend of gesloten.