MPU-6050 waterpas aansluitschema en voorbeeldcode voor Arduino

Benodigdheden:

Stappen: 

  1. Sluit de VCC pin van de gyroscoop en het oled aan op de 3V3 van de ESP32
  2. Sluit de GND pin van de gyroscoop en het oled aan op de GND van de ESP32
  3. Sluit de SCL pin van de gyroscoop en het oled aan op de pin 22 van de ESP32
  4. sluit de SDA pin van de gyroscoop en het oled aan op de pin 21 van de ESP32
  5. Open de Arduino IDE
  6. open de Libary manager in de Arduino IDE
  7. zoek en instaleer de MPU6050_tockn, Adafruit_GFX en de Adafruit_SSD1306 libary
  8. upload de code naar uw esp32
  9. De code zou nu moeten werken

Aansluitschema

Code:

Klik hier om de code te downloaden