Reflectie Sensor aansluitschema met voorbeeldcode voor Arduino

 1.  Verbind de infraroodreflectiesensor met de Arduino Uno of een vergelijkbaar bord.

  • Verbind de VCC-pin van de sensor met de 5V-pin op de Arduino Uno.
  • Verbind de GND-pin van de sensor met de GND-pin op de Arduino Uno.
  • Verbind de signaalpin van de sensor met analoge pin A0 op de Arduino Uno.
 2.  Upload de code naar de Arduino Uno.

  • Sluit de Arduino Uno aan op de computer via USB.
  • Selecteer het juiste bord en de juiste poort in de Arduino IDE.
  • Kopieer de code in het programma
  • Druk op de "Upload" knop in de IDE om de code naar de Arduino Uno te uploaden.
 3. Open de seriële monitor in de Arduino IDE.

  • Open de seriële monitor door op de knop rechts boven te klikken of door op je toetsenbord CTRL+Shift+M in te toetsen
  • Stel de baudrate in op 9600.

Aansluitschema

Voorbeeldcode


*/
const int IRsensorPin = A0; // de IR sensor wordt aangesloten op analoge pin A0
int sensorValue = 0;     // hier slaan we de waarde van de sensor op

void setup() {
 Serial.begin(9600);    // start de seriële communicatie met baudrate 9600
}

void loop() {
 sensorValue = analogRead(IRsensorPin); // lees de waarde van de sensor
 Serial.println(sensorValue);      // print de waarde naar de seriële monitor
 delay(100);               // wacht 100 milliseconden voor de volgende meting
}

Uitleg van de code

Deze Arduino-code is bedoeld om de waarden van een IR-reflectiesensor uit te lezen en deze waarden via de seriële monitor te printen. In deze code wordt een constante IRsensorPin gedefinieerd die de analoge pin aangeeft waarop de sensor is aangesloten. Vervolgens wordt er een variabele sensorValue gedefinieerd om de gemeten sensorwaarde op te slaan.

In de setup() functie wordt de seriële communicatie gestart met een baudrate van 9600. Dit is nodig om de waarden naar de seriële monitor te kunnen printen.

In de loop() functie wordt de waarde van de IR-reflectiesensor uitgelezen met behulp van de analogRead() functie. Vervolgens wordt deze waarde opgeslagen in de sensorValue variabele. Deze waarde wordt daarna geprint naar de seriële monitor met behulp van de Serial.println() functie. Door de println() functie wordt de waarde op een nieuwe regel geprint, waardoor elke meting op een nieuwe regel verschijnt.

Ten slotte wordt er een delay() functie gebruikt om 100 milliseconden te wachten voordat de volgende meting wordt uitgevoerd. Dit is nodig om de sensor enige tijd te geven om te stabiliseren voordat de volgende meting wordt uitgevoerd.