Relais 12V 8-kanaals Aansluitschema

Dit OTRONIC relais bord beschikt over 8 relais die geschakeld kunnen worden met een signaal van
3V tot 12V. Er is wel altijd een permanente voeding nodig van 12V op de DC+ en de DC- aansluiting.
Middels de gele jumpers is het mogelijk om per relais te bepalen of deze moet reageren op een
hoog of een laag signaal. Een hoog signaal is 3V tot 12V en een laag signaal is een – of GND.

Relais testen

U kunt het relais testen op hoog en op laag signaal zonder een externe aansturing. Op de
afbeelding hierboven staan alle jumpers op HIGH. Dit betekent dat een relais geschakeld wordt
als deze 3V tot 12V signaal krijgt.

Testen HIGH (jumpers op HIGH stand)
Stap 1: Sluit 12V voeding aan op DC+ en DC-
Stap 2: Verbind DC+ met IN1 of IN2 of IN3 etc. Het betreffende relais zal inschakelen

Testen LOW (jumpers op LOW stand)
Stap 1: Sluit 12V voeding aan op DC+ en DC-
Stap 2: Verbind DC- met IN1 of IN2 of IN3 etc. Het betreffende relais zal inschakelen

 

De relais schakelaar
Ieder relais op dit bordje heeft 3 aansluitingen. De reden hiervoor is dat de ene aansluiting
gesloten is (Normally Closed) en de andere aansluiting open is (Normally Open) als het relais
niet actief is. Op het moment dat de relais wordt geactiveerd dan is dit precies andersom.
Hierdoor kunt u zelf bepalen welk poortje handig is voor uw project. 

Situatie als de relais is uitgeschakeld. De Common poort is verbonden met de NC poort.

Situatie als de relais is ingeschakeld. De Common poort is verbonden met de NO poort.

Bij dit relais board staat bij ieder relais afgedrukt wat ieder poortje is maar voor de
duidelijkheid hieronder pijltje met de NO / COM en NC poort.

Aansturen met een microcontroller zoals ArduinoOm dit relais te laten werken op uw microcontroller is het wederom belangrijk dat het relais
gevoed wordt met 12V. Een Arduino kan dit niet leveren dus u heeft een externe voeding nodig.
BELANGRIJK: Om uw microcontroller te kunnen laten communiceren

Aansturen op HIGH
Het eenvoudigst is om de relais module aan te sturen met een HIGH signaal. Vanuit de Arduino is
dat 5V maar vanuit een ESP32 is dat bijvoorbeeld 3.3V, allemaal prima.

BELANGRIJK, VEEL GEMAAKTE FOUT:
Zorg dat de GND van uw Arduino verbonden is met de DC- van het
relais bord. Dit noemen we ook wel COMMON GROUND ofwel een gedeelde min. Als u dit niet doet
zal het signaal van de Arduino geen invloed hebben op het relais bord.
In uw code voor de Arduino gebruikt u dan bijvoorbeeld:
digitalWrite(pinnr, HIGH); om het relais in te schakelen en digitalWrite(pinnr, LOW); om hem
uit te schakelen.


Hieronder een schematisch voorbeeld van een lamp die op 230V wordt geschakeld via een Arduino
UNO. De lamp is aangesloten op de NO (Normally Open) poort. Hier is ook duidelijk de COMMON
GROUND te zien. De relais wordt HOOG geschakeld via pin 12 van de Arduino en de lamp zal gaan
branden