Laser ontvanger + verzender aansluitschema met voorbeeldcode voor Arduino

Benodigde onderdelen:

Stappen:

 1. Sluit de GND van de laserontvanger aan op de GND van de Arduino.
 2. Sluit de OUT van de laserontvanger aan op pin 3 van de Arduino.
 3. Sluit de VCC van de laserontvanger aan op de 5V-uitgang van de Arduino.
 4. Sluit de S van de laserverzender aan op pin 2 van de Arduino.
 5. Sluit de + van de laserverzender aan op de 5V-uitgang van de Arduino.
 6. Sluit de - van de laserverzender aan op de GND van de Arduino.
 7. Upload de voorbeeldcode naar uw Arduino.
 8. Test het systeem door de laserverzender te activeren en te kijken of de laserontvanger de verandering detecteert en correcte waarden naar de seriële monitor stuurt.

Aansluitschema

Voorbeeldcode


//Pindefinities
const int laserTransmitterPin = 2;
const int laserReceiverPin = 3;

void setup() {
 pinMode(laserTransmitterPin, OUTPUT);
 pinMode(laserReceiverPin, INPUT_PULLUP); // De interne pull-up weerstand inschakelen voor de receiver pin
 digitalWrite(laserTransmitterPin, HIGH); // Zet de laser altijd aan
 Serial.begin(9600); // Initialiseer de seriële monitor met baudrate 9600
}

void loop() {
 // Lees de status van de laser receiver pin
 int laserStatus = digitalRead(laserReceiverPin);

 // Als de laser wordt gedetecteerd, stuur dan een bericht via de seriële monitor
 if (laserStatus == LOW) {
  Serial.println("Laser gedetecteerd!");
 }

 // Voeg indien nodig een kleine vertraging toe om meerdere meldingen bij een enkele detectie te voorkomen
 delay(200); // Dit getal kan worden aangepast afhankelijk van de toepassing en de respons die je nodig hebt.
}